Araky ny abidia:  #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Frantsay

Parents

Dikany/Fanazavana:
Ray aman-dReny.

Ohatra:
Les parents accompagnent leurs enfants à l'école.
=> Manatitra ankizy mianatra ny Ray aman-dReny.

admin [19.1.2011]  Marina0Tsy marina0