Araky ny abidia:  #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Anglisy

Country

Dikany/Fanazavana:
Firenena

Ohatra:
Madagascar: my country of origin.
=> Madagasikara: firenena niaviako.

admin [26.1.2011]  Marina0Tsy marina0